Rok szkolny 2018/2019 

 

Inauguracja Roku Akademickiego dla Klas Akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

   Akademicka Klasa, w skrócie EKA od roku szkolnego 2014/2015 objęta jest patronatem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i działa jako profil matematyczno -geograficzny. 26 października 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 dla klas akademickich Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Wydarzenie otworzyła Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP. Wykład inauguracyjny, dla zgromadzonych w auli UEP klas pt. «Różowy podatek w szklanym świecie, czyli o sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy», wygłosiła dr hab. Baha Kalinowska - Sufinowicz, prof. nadzw. UEP. Indeksy wręczono ponad dwustu uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

 


 

 

Wykład w Wyższej Szkole Bankowej

    22 września 2018 roku uczniowie klasy 2A uczestniczyli w wykładzie w Wyższej Szkole Bankowej. Wykład «Co zrobić z tą wolnością» był opowieścią o prawdziwej, wielkopolskiej rodzinie, której kolejne pokolenia walczyły o narodowy byt, pracowały dla odzyskania ojczyzny, dokonywały wyborów w obliczu zagrożenia ponownej jej utraty.

 


 

 

Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

    19 września 2018 roku uczniowie klasy 2A uczestniczyli w wykładzie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zajęcia w ramach programu dydaktycznego «Klasa Patronacka» dotyczyły e-Businnesu,  czyli nauczania i roli informatyki we współczesnym świecie.

 


 

 

Charytatywny kiermasz ciast

 4 października to ustanowiony w 1931 roku Światowy Dzień Zwierząt i początek Światowego Tygodnia Zwierząt. Stąd pomysł samorządu uczniowskiego XII LO, by wspomóc działalność jednej z prozwierzęcych fundacji. Jego realizacją zajęli się uczniowie klasy 3A, współorganizując 5 października 2018 roku szkolny kiermasz ciast. Na apel, by wesprzeć to przedsięwzięcie swoimi wypiekami, odpowiedziało ponad trzydzieści osób z różnych klas. Sprzedaż słodkości cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki temu udało się zebrać kwotę ponad 500 zł, którą przekazano fundacji Animalia, aby wesprzeć jej codzienną działalność charytatywną.

 


 

 

Akcja  Sprzątanie Świata

    Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję Sprzątania Świata 2018. Hasło tegorocznej edycji ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało Akcja — Segregacja! 2X WIĘCEJ,  2X CZYŚCIEJ. W dniu 21 września uczniowie klasy 2A udali się w teren w celu pozbierania rozrzuconych śmieci.

 


 

Rok szkolny 2017/2018

 

Sesja naukowa na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Sesja naukowa została zorganizowana  w związku z obchodami 100-lecia utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz ustanowieniem roku 2018 Rokiem Polskiej Geografii. Uczniowie kl. 2A uczestniczyli w cyklu prelekcji z zakresu nauk geograficznych, mających na celu wzbudzenie zainteresowania zagadnieniami z zakresu geografii fizycznej i społeczno - ekonomicznej. Wykładowcy przedstawili wyników swoich prac badawczych oraz podzielili się wrażeniami z ekspedycji i podróży.


 

Frida

2 stycznia w ramach noworocznego pobudzenia umysłów uczniowie klasy 1A wybrali się na wystawę pt. Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst. Ekspozycja przybliżyła uczestnikom postać dwojga największych meksykańskich artystów XX wieku. Dodatkowo, możliwość zwiedzania z przewodnikiem pozwoliła na jeszcze lepsze poznanie twórczości pary. Przybliżył on pierwszoklasistom przez wszystkie dziedziny sztuki tworzonej przez małżeństwo. Częścią składową kolekcji i jej ciekawym elementem była twórczość Bernice Kolko – przyjaciółki artystki oraz Fanny Rabel – jej uczennicy. To polski kontekst życia i działalności artystycznej Fridy Kahlo. Wycieczka z pewnością sprawiła, że uczniowie w entuzjastyczny sposób wrócili do pracy w nowym roku.


 

Nagroda w konkursie literackim

Jednym z punktów programu Dnia Patronki było wręczenie Weronice Sobeckiej z kl. 1A nagrody w IV edycji Szkolnego Konkursu Literackiego na jesienne opowiadanie. Tekst będzie można przeczytać w następnym numerze Pryzmatu.


 

Kolejka PRL

Najlepsze w trudnych zadaniach gry Kolejka PRL okazały się uczennice kl. 3A Emilia Radziejewska i Michalina Demska, które otrzymały - jak za PRL-u - odpowiedni przydział w postaci gry Timeline, która pozwoli im lepiej rozwijać ruch rozrywkowo–planszowy wśród kolegów i koleżanek. Więcej informacji.


 

Lekcja muzealna w Koszutach

Lekcja WOK-u inaczej we dworku w Koszutach. Klasa 1A miała możliwość poznania obyczajów szlacheckich, ziemiańskiego stylu życia oraz zwyczajów bożonarodzeniowych.


 

Ćwiczenia terenowe w Jeziorach 

Celem zorganizowanych w dniu 11.10.2017 r. dla klasy 2A zajęć w terenie - w stacji ekologicznej UAM w Jeziorach - było rozbudzanie ciekawości poznawczej wobec otaczającej rzeczywistości oraz wyzwalanie ich samorzutnej aktywności, kształtowanie pozytywnej postawy wobec środowiska, wyzwalanie potrzeby działań proekologicznych, rozwijanie umiejętności analizowania i wnioskowania, dokonywania pomiaru, prowadzenia obserwacji, posługiwanie się różnorodnym sprzętem.


 

Warsztaty na Wydziale Ekonomii UEP

Zajęcia (27.10 i 24.11.2017 r.) miały na celu pokazanie uczniom klasy 2A i 1A, że ekonomia jest ciekawą nauką i warto się jej uczyć, gdyż wszyscy jesteśmy częścią mechanizmów gospodarki rynkowej. Spotkanie skupiało się na praktycznych aspektach wykorzystania wiedzy oraz przykładach z otaczającego nas świata. Warsztaty pozwalały utrwalić nabytą wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień ekonomicznych, z którymi uczniowie mogą spotkać się na co dzień oraz zagadnień szeroko rozumianych finansów, w tym finansów państwa oraz prywatnych. Dzięki zajęciom na UEP uczniowie klas ekonomicznych mogli poznać często zawiłe zagadnienia i lepiej zrozumieć otaczający ich świat.


 

Zajęcia z kalkulatorami graficznymi podczas wymiany z Ukrainą

Klasa 2A zaprosiła gości z Ukrainy na lekcję matematyki z wykorzystaniem kalkulatorów graficznych. To były bardzo atrakcyjne zajęcia.