Rok szkolny 2017/18

 

  Klasa A (ekonomiczna)

  • współpraca z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  • zob. więcej informacji w części Oferta szkoły.

 

  Klasa B (humanistyczno-teatrologiczna i humanistyczno-filmoznawcza)

  • współpraca z Katedrą Filmu, TV i Nowych Mediów UAM w Poznaniu
  • zob. więcej informacji w części Oferta szkoły.

 

  Klasa C (historyczno-prawnicza)

  • współpraca z Wydziałem Historii UAM w Poznaniu
  • zob. więcej informacji w części Oferta szkoły.