Dla kogo    Rozszerzenia    Języki obce    Lekcje inaczej

 

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

 • Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na następujących kierunkach (wybrane propozycje):
  • UAM: technologie komputerowe, matematyka, informatyka, nauczanie matematyki i informatyki,
  • Politechnika: architektura, budownictwo, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka, informatyka, elektrotechnika, energetyka, matematyka, edukacja techniczno-informatyczna, fizyka techniczna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria zarządzania, logistyka,
  • Uniwersytet Ekonomiczny Poznań: ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka turystyczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, informatyka i ekonometria, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, finanse i rachunkowość biznesu, gospodarka przestrzenna, zarządzanie.
 • Nauka w tej klasie uczy systematyczności, planowania, starannego wykonania i analizy własnych działań.
 • Uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach otwartych organizowanych przez uczelnie wyższe, zwiedzają laboratoria naukowe, biorą udział w wycieczkach edukacyjnych, pokazach nowych technologii informatycznych.
 • Uczestniczą w konkursach związanych z matematyką i informatyką.
 • Angażują się w projekty unijne, które przeznaczone są dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi.
 • Biorą udział w Infizmanii – szkolnym Dniu Matematyki, Fizyki i Informatyki.

 

Przedmioty punktowane w rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

matematyka

„Matematyka jest tym, czym zajmują się ludzie kompetentni.” (David Hilbert)

 • Jeżeli wierzysz, że każdy problem, każde zadanie można rozwiązać, jeżeli interesujesz się światem liczb i pojęć matematycznych, to klasa z poszerzonym programem matematyki jest jak właśnie dla Ciebie.
 • To tu zyskasz niezbędne teoretyczne podstawy z matematyki, dowiesz się, czym jest słynny rachunek różniczkowy funkcji, geometria analityczna oraz szereg geometryczny, ale przede wszystkim nauczysz się twórczo i logicznie myśleć.
informatyka
 • Dzięki tym zajęciom dowiesz się, czym są bazy danych, nauczysz się podstaw języka C++ oraz tworzenia stron www (także na dodatkowym przedmiocie: projektowanie i tworzenie stron internetowych).
 • Dobrze przygotowujemy do studiów na kierunkach technicznych.
 • Dajemy wiedzę na temat różnych zagadnień dotyczących szeroko pojętej informatyki, nie ograniczając się tylko do gier czy Internetu.
 • Rozwijamy umiejętność logicznego myślenia (przez zagadki, konkursy matematyczne, programowanie).

 

Języki obce

język angielski (kontynuacja)

 • Zajęcia mają na celu przygotowanie do matury na poziomie podstawowym.
 • Prowadzone są w grupach, przy pomocy sprzętu multimedialnego, Internetu oraz materiałów autentycznych (czasopism, książek).
 • Przebiegają w miłej atmosferze i w estetycznych salach.
 • Uczymy się nie tylko gramatyki i słówek, ale przede wszystkim poznajemy szeroko pojętą kulturę krajów anglojęzycznych, której znajomość jest kluczem do lepszego przyswojenia i zrozumienia języka angielskiego.
język niemiecki (kontynuacja)
 • Zajęcia mają na celu poznanie języka jednego z naszych najbliższych sąsiadów i przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.
 • Odbywają się w grupach, w pracowni językowej w pełni wyposażonej w sprzęt audiowizualny.
 • Lekcje prowadzone są w oparciu o nowoczesny podręcznik z wykorzystaniem multimediów i autentycznych tekstów.
 • Przebiegają w miłej, sprzyjającej nauce atmosferze.
 • Znajomość języka niemieckiego jako drugiego języka obcego umożliwi naszemu absolwentowi skorzystanie w przyszłości z szerszej oferty pracy na rynku polskim i europejskim.
Uwaga! Dyrekcja XII Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.