S

S


 

 

Rok szkolny 2017/18

 

Warsztaty CERN

W dniu 20 marca 2018 r. uczniowie kl. 2F uczestniczyli w XIV Międzynarodowych Warsztatach MASTERCLASSES 2018 Fizyka cząstek elementarnych, które odbyły się w ZSŁ w Poznaniu.

LHC - Wielki Zderzacz Hadronów w CERN-ie (CERN to Europejska Organizacja Badań Jądrowych, największe centrum fizyki cząstek na świecie) działa od października 2009 r. Przyspieszane w LHC cząstki są uformowane w przeciwbieżne wiązki. Eksperymenty, wielkie detektory cząstek, mierzą skutki zderzeń cząstek nalatujących z przeciwnych stron. W lipcu 2012 r. działające przy LHC eksperymenty ATLAS i CMS ogłosiły odkrycie nowej cząstki, która mogła być długo oczekiwanym bozonem Higgsa. Szczegółowa analiza zebranych danych pokazała, że wiele jej własności jest zgodnych z przewidywaniami Modelu Standardowego; obecnie cząstka ta jest uznawana za "bozon Higgsa". Odkrycie bozonu Higgsa przyniosło Nagrodę Nobla w 2013 r. Peterowi Higgsowi i Francois Englertowi, którzy przewidzieli istnienie tej cząstki i wyjaśnili, jak dzięki niej inne cząstki zyskują masę.

Warsztaty Masterclasses przybliżyły uczestnikom cel prowadzonych w CERN-ie badań, spodziewane wyniki eksperymentów i metody pracy fizyków. W tym roku uczniowie własnoręcznie analizowali nowe dane z detektorów LHC, w naszym przypadku były to dane z eksperymentu ATLAS oraz nauczyli się rozpoznawać niektóre cząstki. Na zakończenie odbyła się videokonferencja z CERN-em i innymi ośrodkami w Europie, gdzie uczniowie wykonali podobne zadania w tym samym czasie; można było porównać i przedyskutować wyniki. 


 

Lekcje z Edu-sondą

Grupa fizyczna klasy 2E i 3E często wykorzystuje na lekcjach skomputeryzowane zestawy przyrządów do przeprowadzania ćwiczeń, rejestrowania wyników i dokonywania obliczeń Edu-sonda.


 

SUPEMATEMATYK

9 marca 2017 r. uczniowie klas pierwszych i drugich reprezentowali naszą szkołę w XVI edycji Konkursu Matematycznego SUPERMATEMATYK, który odbył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Magdaleny w Poznaniu. Dziękujemy za udział uczniom z kl. 1E, 1A, 2F.


 

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, o charakterze konkursowym, jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Projekt składa się z dwóch podprojektów: Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej oraz kursu e-learningowego. Projekt organizowany jest we współpracy z: Fundacją GPW i Fundacją im. Lesława A. Pagi w Warszawie. Czas trwania: 20 listopada 2017 - 5 stycznia 2018 r. W projekcie bierze udział 34 uczniów w 17 zespołach.


 

Tydzień  SSC/BPO

We współpracy z Biurem Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania oraz firmą GlaxoSmithKline od listopada realizowany jest w naszej szkole projekt edukacyjny Tydzień SSC/BPO. Jego cel to zapoznanie młodzieży z możliwościami, jakie daje branża SSC/BPO, zachęcenie jej do kształcenia na kierunkach ekonomicznych oraz zmotywowanie do nauki języków obcych. W projekcie biorą udział klasy 2F, 1E i 3E (grupy informatyczne). Program przewiduje zajęcia warsztatowe oraz wycieczkę edukacyjną do siedziby GlaxoSmithKline. XII LO jest co roku uczestnikiem miejskiego projektu ekonomicznego.


 

Wycieczka do Srebrnej Góry

Klasa 3E spędziła 3 dni w Sudetach. W programie wycieczki: lekcje «inaczej» m.in. wyprawa szlakiem sztolni dawnych kopalń srebra, aktywny wypoczynek, promowanie zdrowego stylu życia, integracja.

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 

Na Festiwalu Matematyki

28 września 2017 r. uczniowie klas 1E i 3E wraz z opiekunami p. prof. Małgorzatą Jankowską i p. prof. Lidią Typańską uczestniczyli w Festiwalu Matematyki, który zorganizowano na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Motywem przewodnim tegorocznego festiwalu była matematyka dyskretna, a uczniowie nie tylko mogli uczestniczyć w wykładach, warsztatach czy konkursach, ale także samodzielnie skleić modele przeróżnych brył. Więcej tutaj.

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 

Kalkulatory graficzne

Szkoła zakupiła kalkulatory graficzne, które stały się atrakcyjną pomocą dydaktyczna na lekcjach matematyki. Więcej można przeczytać tutaj.