2019-04-04

Stałym, corocznym punktem programu klas o profilu artystycznym są peregrynacje teatralne. W tym roku obrano kierunek Warszawa i Łódź.