Dla kogo    Rozszerzenia    Języki obce    Lekcje inaczej

 

Dlaczego warto wybrać tę klasę/profil?

 • Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na następujących kierunkach (wybrane propozycje):
  • UAM: geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna, geologia, gospodarka wodna, turystyka i rekreacja, zarządzanie środowiskiem.
  • UP: ochrona środowiska, ekoenergetyka, biotechnologia, informatyka i agroinżynieria, inżynieria rolnicza, leśnictwo, architektura krajobrazu, polityka społeczna, ogrodnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, ekonomia, finanse i rachunkowość.
  • UEP: finanse i rachunkowość, ekonomia kierunek prawno - ekonomiczny, gospodarka turystyczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, informatyka i ekonometria, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie, finanse i rachunkowość biznesu.
 • To profil dla osób dociekliwych, pragnących posiąść umiejętność poznawania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów przy- rodniczych, społecznych, ekonomicznych i politycznych.
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań matematyką i przedmiotami przyrodniczymi, a w szczególności geografią.
 • Przygotowuje do udziału w konkursach geograficznych i matematycznych.
 • Nauczanie odbywa się również poza budynkiem szkoły - poprzez lekcje muzealne, warsztaty w Palmiarni i Bibliotece Ekologicznej, wycieczki krajoznawcze, zielone szkoły, akcje proekologiczne.
 • Uczniowie mają możliwość poznawania regionu i kraju.
 • Zajęcia z pracownikami akademickimi dają przedsmak studiowania.

 

Przedmioty punktowane w rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

geografia

Kilka ciekawostek, które poznasz na lekcjach geografii w tej klasie. Czy wiesz, że:

 • dżdżownice są w stanie „przetrawić” około 30-50 ton gleby/ha w ciągu roku,
 • ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym mogą przemieszczać się z prędkością 7 m na rok, a barchany na pustyni Kyzył – Kum – 22 km w ciągu roku,
 • odnotowano, że deszcz o rekordowej kwaśności spadł w Szkocji – miał 2,4 pH i był kwaśniejszy od soku cytrynowego,
 • miasto o nazwie Rzym znajdziemy na każdym kontynencie,
 • Finlandia posiada ponad 60 000 jezior,
 • niemal cała Long Island w Nowym Jorku jest moreną powstałą w trakcie ostatniego zlodowacenia?

 

język angielski

 • Dzięki odpowiedniej liczbie godzin języka angielskiego uczniowie mają okazję ćwiczyć swoje umiejętności komunikacyjne oraz zdobywać wiedzę na poziomie rozszerzonym.
 • Korzystamy z różnorodnych źródeł informacji. Pracujemy z Internetem, oglądamy filmy przyrodnicze i fabularne w języku angielskim, ćwiczymy tłumaczenia symultaniczne, przygotowujemy prezentacje multimedialne na wybrane tematy.
 • Mamy również czas na poszerzanie wiedzy nie tylko o języku, ale również kulturze, sztuce i historii krajów anglojęzycznych.
 • Uczniowie uczestniczą w spektaklach teatralnych w języku angielskim, czytają fragmenty literatury anglojęzycznej.
 • Dużo czasu poświęcamy na ćwiczenie naszych umiejętności w praktyce - w dialogach i różnych sytuacjach komunikacyjnych dnia codziennego.
 • Po zakończeniu trzeciej klasy uczniowie mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności zdając egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

 

język hiszpański

aaa

 • nnn
 • bbb

 

lub

 

język niemiecki

Język niemiecki na poziomie rozszerzonym umożliwi:

 • szerokie stosowanie skomplikowanych struktur językowych i gramatycznych,
 • swobodną komunikacje na każdy temat,
 • oglądanie filmów, czytanie literatury oraz oglądania spektakli w oryginale,
 • tłumaczenia symultaniczne,
 • zdobywanie wiedzy  o kulturze i sztuce krajów niemieckojęzycznych,
 • zdanie matury na poziomie rozszerzonym.

 

Języki obce

język angielski (zob. przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym)

 

język hiszpański/ niemiecki (do wyboru): (zob. przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym)

Wybór drugiego języka odbędzie się na podstawie oddzielnej deklaracji. O utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób). W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w czasie rekrutacji.

 

Uwaga! Dyrekcja XII Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.