2019-11-04

„BohaterON to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników powstania warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną” – tak czytamy na stronie organizatora. Zaciekawieni tą ideą uczniowie klas pierwszych po szkole podstawowej na lekcjach religii i historii poznawali dzieje naszego kraju, zwłaszcza okresu powstania warszawskiego, i dyskutowali o tym, czy warto być patriotą. Swoje zaangażowanie okazali także, wysyłając Powstańcom  symboliczne kartki - na znak pamięci i wdzięczności. W wielu z nich można było przeczytać takie oto słowa: „Dziękuję za to, że dzięki Wam mogę żyć w wolnym kraju. Gdyby nie Wasze poświęcenie, nie wiedzielibyśmy, czym jest wolność. Dziękuję”.