2020-06-14

Wniosek o przyjęcie do szkoły (wypełniony elektronicznie!)

Krok 1 — zapoznanie się z Zasadami rekrutacji na rok szkolny 2020/21, ofertą szkół, dokonanie wyboru szkół (maksymalnie 6) i klas (dowolna liczba).

 

Krok 2 — wypełnienie wniosku na stronie Nabór - wybrać miasto Poznań, i opcję Wypełnij wniosek (opcja dostępna od 15 czerwca).

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i zeskanować (można sfotografować).

 

Krok 3 — przekazanie wniosku do szkoly pierwszego wyboru. Uwaga! Wniosek wypełniony elektronicznie, ale nie przekazany do szkoły, nie bierze udziału w rekrutacji!

3 sposoby przesłania wniosku - należy wybrać tylko JEDEN SPOSÓB!

  • poprzez System Nabór (instrukcja!)
  • wysłanie listem poleconym (decyduje data wpływu do szkoły!) Adres szkoły  w zakładce Kontakt.
  • wrzucenie do skrzynki podawczej, umieszczonej przy głównym wejściu do szkoły

 

Terminy

Istotne zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020/2021 - informacja MEN - pełny tekst