Bezpieczny internet
  • zajęcia warsztatowe dla uczniów prowadzone przez Trenera Bezpiecznego Internetu, z wykorzystaniem narzędzi TIK,
  • wspólne stworzenie w «chmurze» bazy materiałów dotyczących bezpiecznego korzystania z Sieci (filmy, poradniku, infografiki, artykuły, słowniki pojęć, spoty), dostęp za pośrednictwem szkolnej strony internetowej — zakładka Bezpieczeństwo w sieci,
  • uczniowskie prace wykonane przy pomocy aplikacji internetowych,
  • zajęcia warsztatowe prowadzone przez studentów WSB w Poznaniu (prezentacje i dyskusja).