Rok szkolny 2020/21

 

Wykaz podręczników dla absolwentów gimnazjum:

 

 

Klasy drugie

Klasy trzecie

klasa 2A1

klasa 3A

klasa 2A2

klasa 3B

klasa 2B1

klasa 3C

klasa 2B2

klasa 3D

klasa 2C

klasa 3E

klasa 2D1

klasa 3F1

klasa 2D2

klasa 3F2

 

 

Wykaz podręczników dla absolwentów szkoły podstawowej:

 

Klasy pierwsze

Klasy drugie

klasa 1A

klasa 2A

klasa1B1

klasa 2B1

klasa 1B2

klasa 2B2

klasa 1C

klasa 2C

klasa 1D1

klasa 2D1

klasa 1D2

klasa 2D2

klasa 1E