2019-12-23

W przeddzień świąt Bożego Narodzenia społeczność naszego liceum pełniła posługę wolontariacką na wigilii dla ubogich organizowanej przez Caritas, która zwyczajowo odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W akcję zaangażowali się uczniowie klas: 1GC, 1PB, 1PC, 2b, 2d, 3a, a także absolwenci naszej szkoły.