2021-05-16

Od 31.05.2021 r. wracamy do pełnego nauczania stacjonarnego. Codziennie widzimy się w szkole!