Rok szkolny 2018/2019

 

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

W piątek 1 marca br. poczet sztandarowy miał zaszczyt reprezentować szkołę w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się mszą św., odprawioną w kościele Najświętszego Zbawiciela, a zakończyły państwową celebrą, która z udziałem kombatantów i zaproszonych oficjeli odbyła się pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu. W składzie pocztu znaleźli się tym razem uczniowie klasy 2C: Jagoda, Roksana oraz Michał.

 


 
Powstańcom Wielkopolskim

Włączając się w szereg przedsięwzięć, mających na celu upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego poczet sztandarowy szkoły dwukrotnie uczestniczył w uroczystościach pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. W poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. w ceremonii organizowanej przez władze miasta specjalnie dla uczniów poznańskich szkół, następnie w czwartek, 27 grudnia 2018 r., w państwowej celebrze z udziałem Prezydenta RP. Zaszczyt reprezentowania całej społeczności szkolnej w tych szczególnych wydarzeniach przypadł w udziale: Davidowi (3C) – jako chorążemu oraz Julii (3C) i Michalinie (3E), które wystąpiły w asyście pocztu.

 


 
Święto Niepodległości

W niedzielę 11 listopada br., czyli w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, poczet sztandarowy szkoły z Davidem z kl. 3C jako chorążym oraz Julią z 3C i Roksaną z 2C w asyście brał udział w miejskich obchodach tego wyjątkowego jubileuszu. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. odprawioną w poznańskiej farze, następnie przeniosły się na Plac Wolności, gdzie w obecności władz województwa i miasta oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Poznania, odbyła się państwowa część celebry. 

 


 

Rok szkolny 2017/2018

 

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja

W ramach obchodów 227. rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji reprezentanci szkoły uczestniczyli w poznańskich uroczystościach upamiętniających to ważne wydarzenie. We mszy św. odprawionej w farze, a następnie w tradycyjnej paradzie poznańskich szkół czynny udział wzięła kilkuosobowa grupa naszych licealistów, a także poczet sztandarowy, w składzie którego znaleźli się nowo zaprzysiężeni członkowie, czyli: Dawid (2C), Julia (2C) i Zofia (2E). 

 


 
78. rocznica Zbrodni Katyńskiej

W piątek, 13 kwietnia 2018 r. reprezentanci szkoły pokłonili się Ofiarom Katynia i Sybiru uczestnicząc we Mszy św., odprawionej w kościele dominikanów oraz w uroczystości pod Pomnikiem Katyńskim w Poznaniu. W składzie delegacji szkolnej wystąpiła grupa uczniów z klasy 2C, a także poczet sztandarowy z Davidem (2C) jako chorążym i towarzyszącej mu asyście w osobie Julii (2C) i Roksany (1C).

 


 
Pamięć o Martyrologii Wielkopolan

W piętek, 6 kwietnia br. reprezentanci szkoły oddali Forcie VII w Poznaniu hołd ofiarom niemieckiego terroru z okresu II wojny światowej. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: chorąży – Jakub (3C) asysta – Khrystyna (2C) i Zofia (2F).

 


 
Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim

W środę, 27 grudnia 2017 r. poczet sztandarowy XII LO uczestniczył w oficjalnych uroczystościach upamiętniających 99. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. Hołd wszystkim uczestnikom zwycięskiej insurekcji oddano u stóp Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Zaszczyt reprezentowania całej szkoły przypadł Natalii z klasy 3 D oraz Zofii z 2D, które wystąpiły w asyście pocztu, a także chorążemu, czyli Jakubowi z klasy 3C.

Wcześniej, od 1 do 17 grudnia w naszej szkole prezentowana była wystawa poświęcona powstaniu wielkopolskiemu. W związku ze zbliżającą się 99 rocznicą jego wybuchu uczniowie mogli zapoznać się z przebiegiem powstania — samodzielnie lub w ramach lekcji wychowawczych. Wystawa została wypożyczona z Muzeum Powstania Wielkopolskiego. To kolejna, oprócz wycieczek i lekcji muzealnych, forma współpracy z tą instytucją edukacyjną.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 
Narodowe Święto Niepodległości

Udziałem we Mszy św. odprawionej w farze oraz w państwowej celebrze, która zwyczajowo odbyła się na poznańskim Placu Wolności, reprezentacja szkoły oddała hołd wszystkim bohaterom Listopada 1918 w dniu upamiętniającym 99. rocznicę odzyskania niepodległości. 

W składzie pocztu sztandarowego wystąpili: chorąży - Jakub z 3C, asysta – Khrystyna z 2C i Roksana z 1C. Zaszczyt reprezentowania szkoły przypadł także Oli z 2F, Jakubowi z 2C oraz Krzysztofowi z 1E i p. prof. Krzysztofowi Sobańskiemu.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 

Rok szkolny 2016/2017

 

Poznański Czerwiec 1956 r.

22 czerwca 2017 r., w ramach obchodów  61. rocznicy  wydarzeń Poznańskiego Czerwca, poczet sztandarowy XII LO uczestniczył w uroczystym spotkaniu młodzieży pod Poznańskimi Krzyżami. W ten sposób oddaliśmy należną cześć naszym przodkom, którzy ponad pół wieku temu przeciwstawili się komunistycznej władzy.

Zaszczytną służbę w poczcie sztandarowym podczas uroczystości pełnili: Davide z 1C (chorąży) oraz Klaudia z 1C i Zofia z 1E (asysta).

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 
Dla uczczenia Konstytucji 3 Maja

W dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja nasi uczniowie wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w tradycyjnej paradzie dzieci i młodzieży poznańskich szkół, która zakończyła się niemal w samo południe na Placu Wolności. Reprezentacji naszego liceum nie zabrakło też na mszy św., którą  za Ojczyznę odprawił w farze ks. biskup Damian Bryl.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 
Pamięci ofiar okupacji hitlerowskiej

5 kwietnia 2017 r. reprezentanci XII LO uczcili pamięć ofiar okupacji niemieckiej, przede wszystkim tysięcy Wielkopolan mordowanych i męczonych na terenie obozu koncentracyjnego w Forcie VII w Poznaniu. Szkołę reprezentował poczet sztandarowy oraz uczniowie klas 3B i 1C, którzy złożyli wiązankę kwiatów pod ścianą straceń.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 
77. rocznica zbrodni katyńskiej

W środę 12 marca 2017 r. w hołdzie Pomordowanym na Wschodzie delegacja szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła we mszy św. w kościele oo. Dominikanów oraz uroczystościach pod Pomnikiem Katyńskim.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 
98. rocznica Powstania Wielkopolskiego

We wtorek 27 grudnia 2016 r. poczet sztandarowy w składzie: chorąży – Aleksander (3c), asysta – Jagoda i Roksana (obie z 3b) oraz Krystyna (1c) i Maciej (3c) reprezentowali szkołę w miejskich obchodach 98. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Uroczystości tradycyjnie odbywały się pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, skąd około południa pochód złożony z władz miasta i regionu oraz pocztów sztandarowych i mieszkańców Poznania wyruszył do kościoła farnego. Tam odprawiono mszę św. w intencji powstańców.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 
Święto Niepodległości

W dniu narodowego święta przedstawiciele szkoły brali udział w miejskich obchodach 98. rocznicy odzyskania niepodległości. Z wdzięczności dla tych, którzy przed wiekiem walczyli o wolną Polskę, uczniowie w skupieniu uczestniczyli we mszy św. odprawionej za Ojczyznę w poznańskiej farze oraz w państwowej ceremonii na Placu Wolności.

Zaszczyt reprezentowania szkoły przypadł pocztowi sztandarowemu w składzie: chorąży – Dawid (kl. 1c), asysta – Jagoda i Roksana (kl. 3b), oraz przewodniczącemu SU – Kevinowi Malińskiemu, a także Krystynie (kl. 1c) i Maciejowi (kl. 3c).

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 

Rok szkolny 2016/2017

 

 

Bohaterom Poznańskiego czerwca '56

Wdzięczni tym, którzy 60 lat temu upomnieli się o „Boga, Wolność, Prawo i Chleb”, reprezentanci naszej szkoły włączyli się w celebrację zaszczytnego projektu upamiętniającego wydarzenia Poznańskiego Czerwca. We wtorek, 7 czerwca 2016 r. tuż przed południem, poczet sztandarowy w składzie: chorąży – Aleksander (z klasy 2C), asysta – Roksana, Jagoda (2B) i Ola (2C), przez godzinę pełnił wartę honorową pod Pomnikiem Ofiar Czerwca ’56

 

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 
Święto narodowe 3 Maja - 225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Udziałem w miejskich obchodach Święta Narodowego 3 Maja uczciliśmy znamienite wydarzenia z okresu obrad Sejmu Czteroletniego, których ukoronowaniem było uchwalenie pierwszej polskiej ustawy zasadniczej. Poczet sztandarowy szkoły wraz z delegację uczniów z różnych klas był obecny na mszy św. odprawionej w poznańskiej farze, a także na Placu Wolności, gdzie odbyła się oficjalna, miejska uroczystość z udziałem władz miasta i regionu.

W składzie pocztu wystąpili: Olek z 2C – jako chorąży oraz Roksana z 2B i Wiktoria z 2C – w charakterze asysty. Ponadto szkołę reprezentowali: przewodniczący SU – Kevin Maliński, Kinga z 2D, uczennice klasy 1B: Weronika i Ola a także Maciej z 2C i Paweł z 2E.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 
Pamięć o Katyniu

W środę 13 kwietnia br. przedstawiciele naszej szkoły oddali cześć pomordowanym na Wschodzie. Uczniowie uczestniczyli we mszy św. odprawionej w kościele oo. Dominikanów, skąd w asyście wojska i pozostałych uczestników przeszli pod Pomnik Katyński, gdzie odbyła się krótka uroczystość zakończona apelem poległych oraz ceremonią składania kwiatów.

Honor reprezentowania całej społeczności szkolnej przypadł w udziale: Idze, Natalii z kl. 3C oraz Aleksandrowi z 2C (członkowie pocztu sztandarowego), a także: Ali, Kasi, Weronice z 3C i Kevinowi z 2C.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 
Chwała Bohaterom

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczestniczyliśmy w miejskich uroczystościach upamiętniających to wydarzenie. 1 marca br. nasi uczniowie oddali hołd Bohaterom walki o wolną i niepodległą Polskę poprzez udział we mszy św., odprawionej w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela oraz uroczystości pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, która zakończyła się złożeniem wiązanki biało-czerwonych róż przez naszych przedstawicieli. Szkołę reprezentował poczet sztandarowy (w składzie: Jagoda i Roksana z 2B oraz Piotr z 3C), a także: Alicja, Weronika, Filip z 3c, Jakub z 3B, Mateusz z 3D, Kevin i Maciej z 2C.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 
97. rocznica Powstania wielkopolskiego

Reprezentacja naszego liceum obok przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Poznania, uczestniczyła w oficjalnych obchodach 97. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. W pogodną niedzielę, 27 grudnia br. nasi delegaci w hołdzie tym, którzy pokazali światu, jak Prusaka się wygania, boso do Heimatu, złożyli kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz przemaszerowali w pochodzie głównymi ulicami miasta do kościoła farnego, gdzie odprawiono uroczystą mszę św. za duszę uczestników zwycięskiego zrywu. Zaszczyt reprezentowania całej społeczności szkolnej przypadł pocztowi sztandarowemu w składzie: Jagoda i Roksana z kl. 2B oraz Aleksander z kl. 2C, a także: Ali, Idze, Kasi, Natalii, Filipowi (wszyscy z kl. 3C) takoż Kevinowi i Maciejowi z kl. 2C.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 
Ofiarom stanu wojennego

W niedzielę 13 grudnia , czyli w dniu 34. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, poczet sztandarowy naszej szkoły brał udział w poznańskich obchodach tego wydarzenia. Uczestnictwem we mszy św. oraz udziałem w ceremonii złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r., oddaliśmy hołd wszystkim bohaterom tamtych dni.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.

 
Narodowe Święto Niepodległości

Biało-czerwone kokardy narodowe oraz konkurs pieśni patriotycznej — w ten sposób Dwunastka czciła Narodowe Święto Niepodległości. W rywalizacji wzięły udział całe zespoły klasowe. Usłyszeliśmy m.in. Rotę, Warszawiankę. Marsz I Brygady, Mury, Przybyli ułani pod okienko - pieśni, które nadal budzą uczucia patriotyczne.

Cieszy zaangażowanie wykonawców, które przełożyło się nie tylko na perfekcyjne wykonanie i ciekawą interpretację pieśni, ale także na wzbogacenie występów poprzez przypomnienie kontekstu historycznego utworów, kostiumy, scenografię, akompaniament, prezentację multimedialną czy własnoręcznie nakręcony film o współczesnych «ułanach». Gratulacje należą się wszystkim, nie tylko zwycięzcom - klasie 1B.

W dniu Narodowego Święta Niepodległości reprezentanci naszego liceum wraz z pocztem sztandarowym włączyli się w celebrację miejskich uroczystości upamiętniających 97. rocznicę odrodzenia polskiej państwowości. Oddając hołd wielkim politykom tamtych dni oraz często już dziś zapomnianym, anonimowym budowniczym II Rzeczypospolitej, uczniowie uczestniczyli we mszy św., odprawionej w kościele farnym, a po jej zakończeniu w krótkim pochodzie, który przeszedł wzdłuż Starego Rynku na Plac Wolności. Tam nasi delegaci wraz z licznie zgromadzonymi mieszkańcami Poznania wysłuchali oficjalnych wystąpień oraz apelu poległych.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.